Hungarian Society of Urology
  
  

Tallózás a magyar urológiai folyóiratok között az ismeretlen Acta Urologica kapcsán

DOI: 10.22591/magyurol.2020.4.romicsi.162

Author:
Romics Imre dr.
Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika, Budapest (igazgató: Nyirády Péter dr.)

Összefoglalás

Alcímként írhatnám „Régi dicsőségünk, hol késel az éjjeli homályban…” – Vörösmarty: Zalán futását idézve, mikor kezembe veszem a véletlenül könyvtáramban megtalált Acta Urologica 1948-as II. kötetét, az 1–12. számát. Nincs az urológiai köztudatban ez a folyóirat. Az Acta Urologica részletes tárgyalása előtt csak egy rövid bekezdést szenteljünk az urológiai folyóiratok történetének.Az Acta Urologica részletes tárgyalása előtt csak egy rövid bekezdést szenteljünk az urológiai folyóiratok történetének. Urológiai témájú dolgozatok, a Rényi-Vámos Ferenc és munkatársai által szerkesztett „A magyar urológiai irodalom bibli­ográfiája” című, az Orvostudományi Dokumentációs Központ által kiadott stencilezett összeállítás az 1880-as évektől 1959-ig gyűjti össze a dolgozatokat. Az elsőt nehéz megállapítani, mert a dolgozatok XXI fejezetben és számos alfejezetben vannak összeállítva téma szerint.

LAPSZÁM: MAGYAR UROLÓGIA | 2020 | 32. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM

click here to read the full article