Hungarian Society of Urology
  
  

Beszámoló az urológiai fekvőbeteg-ellátásról a 2020-as adatok alapján

DOI: 10.22591/magyurol.2022.1.boszormenyig.13

Authors:
Böszörményi-Nagy Géza dr.
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Urológiai Osztály, Budapest (főorvos: Böszörményi-Nagy Géza dr.)

Summary

Az urológiai fekvőbeteg-ellátás helyzetének megismerése céljából 10 éve kezdtük újra a Kollégium, a Társaság és a Magyar Urológia folyóirat összefogásával az adatgyűjtést. Csakúgy, mint régen, az adatok megjelennek a folyóirat hasábjain, hagyományosan az első számban. Az urológus társadalom évtizede tapasztalt fegyelmezett együttműködésének eredményeként csaknem hiánytalanul beérkezett adatlapok alapján dolgozhattunk. Köszönet illeti azokat, akik hozzájárultak az osztályok, intézmények adatainak összegyűjtésében, rendezésében. Ez az összefoglaló azonban rendhagyó. A COVID-19 első évének adatai, amelyek nem a szokásos tevékenységet – azaz, hogy mit végeztünk – foglalják össze, inkább azt, hogy ilyen körülmények között mit tudtunk végezni. Egyes összesített adatokból bizony arra is következtethetünk, hogy sok száz beteg gyógykezelése elmaradt. Itt kell megemlékeznünk arra a megpróbáltatásra, amin ennek az évnek a során magunk is keresztülmentünk. Tisztelet azoknak, akik a COVID-osztályokon és saját munkahelyükön helytálltak, veszélyeztetve saját és szeretteik egészségét. A szakdolgozók hősies erőfeszítése és kitartása külön kiemelendő. És igen, egy kollégánkat elvesztettük a COVID-19 áldozataként. Nyugodjon békében!

LAPSZÁM: MAGYAR UROLÓGIA | 2022 | 34. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

click here to read the full article