Hungarian Society of Urology
  
  

Beszámoló az urológiai fekvőbeteg-ellátásról a 2020-as adatok alapján

DOI: 10.22591/magyurol.2022.1.boszormenyig.13

Authors:
Böszörményi-Nagy Géza dr.
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Urológiai Osztály, Budapest (főorvos: Böszörményi-Nagy Géza dr.)

Summary

Az urológiai fekvőbeteg-ellátás helyzetének megismerése céljából 10 éve kezdtük újra a Kollégium, a Társaság és a Magyar Urológia folyóirat összefogásával az adatgyűjtést. Csakúgy, mint régen, az adatok megjelennek a folyóirat hasábjain, hagyományosan az első számban. Az urológus társadalom évtizede tapasztalt fegyelmezett együttműködésének eredményeként csaknem hiánytalanul beérkezett adatlapok alapján dolgozhattunk. Köszönet illeti azokat, akik hozzájárultak az osztályok, intézmények adatainak összegyűjtésében, rendezésében. Ez az összefoglaló azonban rendhagyó. A COVID-19 első évének adatai, amelyek nem a szokásos tevékenységet – azaz, hogy mit végeztünk – foglalják össze, inkább azt, hogy ilyen körülmények között mit tudtunk végezni. Egyes összesített adatokból bizony arra is következtethetünk, hogy sok száz beteg gyógykezelése elmaradt. Itt kell megemlékeznünk arra a megpróbáltatásra, amin ennek az évnek a során magunk is keresztülmentünk. Tisztelet azoknak, akik a COVID-osztályokon és saját munkahelyükön helytálltak, veszélyeztetve saját és szeretteik egészségét. A szakdolgozók hősies erőfeszítése és kitartása külön kiemelendő. És igen, egy kollégánkat elvesztettük a COVID-19 áldozataként. Nyugodjon békében!

LAPSZÁM: MAGYAR UROLÓGIA | 2022 | 34. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Összefoglalónkat a betegellátás számszaki adatainak ismertetésével kezdjük (1. táblázat).

Az osztályról kiírt betegek száma és a műtött betegek száma több mint tízezerrel kevesebb, mint a korábbi években.
A húgyúti kövesség kezelésének adatai azt mutatják, hogy a korábbi évekhez képest az esetszám összességében több mint ötezerrel kevesebb (1. ábra).


A laparoszkópos műtétek száma is csökkent (2. ábra).


Az Országos Urológiai Intézet adatait is segítségül hozva, évtizedek adatait értékelve követhetjük a vesedaganatok műtéti ellátásának esetszámait. 2020-ban többszáz esettel kevesebbet végeztünk (3. ábra).


A hólyagdaganatok kezelésében a radikális cystectomia esetszámai kismértékben csökkentek (4. ábra), míg a transurethralis reszekciók száma jelentős mértékben (5. ábra).


A radikális prostatectomiák száma évek óta 1000 fölötti esetszámot mutatott, 2020-ban ez 100 körüli esetszám-visszaeséssel járt (6. ábra).
Jelentős a csökkenés a BPH miatt végzett TUR-ok számában is (7. ábra).


Ez az év tehát az urológiai betegellátás, a műtéti tevékenység szempontjából jelentős visszalépést jelentett. Ennek okait nem tisztünk elemezni, a következményekkel azonban számolnunk kell. Az ellátatlan, súlyosabb állapotba került betegek adatai majd az elkövetkező évek statisztikájában jelennek meg, bizonyára még évekig kimutatható módon.
Az adatok értéke azonban most még nagyobb, mint korábban. Hiszen valamennyien elszigetelten, egymásról nem vagy alig tudva végeztük a munkánkat ebben a szörnyű évben. Az értékelés során az egyes osztályokra lebontva a visszaesés mértékét, úgy látszik, hogy nagyon különböző mértékben értek minket a hatások, nyilván a helyi viszonyoknak megfelelően. Az adatokat áttekintve mindenki megítélheti saját helyzetét és viszonyíthatja azt az országos átlagokhoz vagy társintézmények adataihoz.
Az urológus szakma, az urológusok közössége ilyen körülmények között is maradandó értéket teremtett az adatgyűjtéssel. Kordokumentum, amelyből tanulhatunk. Azért ilyen rossz évünk ne legyen több.